Napínač bubienka (lat. musculus tensor tympani) je štíhly sval v uchu.

Začína sa od stien semicanalis musculus tensoris tympani a od chrupky sluchovej trubice (cartilago tubae auditivae). Jeho šľacha sa obtáča okolo lyžicovitého výbežku (processus cochleariformis), smeruje laterálne a upína sa na rukoväť kladivka (manubrium mallei). Inervuje ho tenučký nerv napínača bubienka (nervus tensoris tympani). Tento sval ťahom za manubrium napína bubienok a vťahuje ho vo forme plochého lievika do bubienkovej dutiny.