Napúčanie dreva

Napúčanie dreva (nesprávne bobtnanie dreva) je vlastnosť dreva zväčšovať pri pohlcovaní vody svoje lineárne a objemové rozmery.

Maximálne množstvo vody, ktoré môže drevo pohltiť, je 28-30% (na porovnanie: škrob asi 33%, kasein asi 100%). Keď sa pohlcuje suché drevo vodou, vylučuje sa najprv teplo (teplo napúčania) a zväčšuje sa objem dreva. Objem napučaného dreva je menší ako súčet objemu vody a dreva. Rozdiel nazývame kontrakcia a udáva veľkosť stlačenia bunkových stien. K ďalšiemu pohlcovaniu kvapaliny dochádza bez veľkého vylučovania tepla a stláčaní vnútorných stien. Drevo vo vode napúča, pretože voda vniká medzi bunkové steny a rozťahuje ich od seba.