Napodobovanie

Napodobovanie (napodobenie) alebo napodobňovanie (napodobnenie) alebo imitovanie (imitácia) alebo expresívne opičenie sa je vedomé alebo nevedomé opakovanie správania, ktoré jedinec pozoruje pri iných jedincoch. Napodobovanie pramení z napodobovacieho pudu ako vrodenej potreby a schopnosti napodobovať okolie. Napodobovanie je biologickým základom správania sa mláďat; zahrnuje napodobovacie reflexy ako odpovede na vonkajšie podnety, napr. gestami, mimikou, smiechom, plačom, zívaním a i. Napodobovanie je jeden zo základných mechanizmov socializačného procesu, najvýznačnejším nástrojom sociálneho správania sa, a uskutočňuje sa s väčším alebo menším stupňom aktivity a tvorivého prístupu.

Umelecká imitácia, imitátoriUpraviť

Imitováním resp. imitáciou rôznych známých alebo slavných osôb sa často zaoberajú špecializovaný estrádni, kabaretni a varietni umelci-herci nazývaní imitátori, ktorí túto činnosť obvykle prevádzajú nieakou vhodnou humornou formou, ktorou vzor respektíve imitovanú osobu neurazia a společensky vôbec nepoškodia.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.