Naratológia je všeobecná teória narácie čiže rozprávania. Jej autorom je Gérard Genette.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.