National Press Photographers Association

National Press Photographers Association (NPPA dosl. Národná asociácia novinárskych fotografov) je profesionálna organizácia založená v roku 1947. Spoločenstvo sa zameriava na rozvoj fotožurnalizmu, uznávanie a rešpektovanie verejných práv, práva na slobodu v hľadaní pravdy a právo na informovanie pravdivo a celkovo o verejných udalostiach a svete, v ktorom žijeme. NPPA verí, že žiadna správa nemôže byť kompletná pokiaľ je možné vylepšiť alebo vyjasniť význam slov. Veria, že snímky, pokiaľ sú použité k zobrazeniu nových udalostí, tak ako sa skutočne stali, ilustrujú novinky, tak ako sa stali, alebo pomáhajú vysvetliť čokoľvek, čo je vo verejnom záujme, a sú nenahraditeľným prostriedkom pre udržovanie presne informovanej verejnosti a že pomáhajú všetkým ľuďom, mladým i starým, lepšie pochopiť akýkoľvek predmet verejného záujmu. NPPA uznáva a potvrdzuje, že fotožurnalisti udržujú za všetkých okolností najvyšší štandard etických zásad pri službe pre verejné blaho.

Etický kódexUpraviť

  1. Prax fotožurnalizmu, či už vedecká alebo umelecká, si zaslúži tie najlepšie myšlienky a úsilie tých, ktorí si ho vybrali ako svoju profesiu.
  2. Fotožurnalizmus poskytuje služby verejnosti, ktorý sa rovná niektorým iným povolaniam a všetci členovia tejto profesie by mali svojim príkladom a vplyvom udržovať vysoký štandard a etický postoj bez akéhokoľvek váhania.
  3. Každý fotožurnalista sa má povinnosť za všetkých okolností usilovať o snímky, ktoré informujú pravdivo, čestne a objektívne.
  4. Ako žurnalisti veríme, že našim najväčším nástrojom je spoľahlivosť. V dokumentárnom fotožurnalizme je nesprávne obsah fotografií akýmkoľvek spôsobom upravovať (elektronicky alebo v temnej komore) a tým pádom klamať verejnosť. Veríme, že smernica pre férové a pravdivé spravodajstvo by mala byť kritériom pre posudzovanie toho, čo môže byť s fotografiou urobené.
  5. Pozmenenie fotografie v akejkoľvek podobe je podstatným avšak nepravdivým výkazom, ktorý vedie k mystifikácií čitateľa a my akékoľvek podobné zmeny zavrhujeme.
  6. Je našou povinnosťou povzbudzovať a pomáhať ktorémukoľvek členovi našej profesie, individuálne alebo kolektívne, aby bola kvalita našej práce pozdvihnutá na vyššiu úroveň.
  7. Povinnosťou každého fotožurnalistu je pracovať na udržaní všetkých slobôd tlače chránených zákonom a pracovať na ochrane a expanzii myšlienky voľne prístupných zdrojov noviniek a vizuálnych informácií.
  8. Žiadny etický kódex nemôže predvídať všetky situácie, teda je nutný sedliacky rozum a dobrý odhad pre dodržiavanie etických princípov.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojeUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku National Press Photographers Association na českej Wikipédii.