Nebesia

alebo nebo je zdanlivá klenba, ktorá sa klenie nad zemou a cez deň je belasá a v noci tmavá

Nebesia alebo nebo je zdanlivá klenba, ktorá sa klenie nad zemou a cez deň je belasá a v noci tmavá: Podľa náboženskej viery je to nesmierne nádherné miesto prebývania Boha a blažených duchov. Novšia teológia rozumie nebesami večný život, stav dokonalej nadprirodzenej blaženosti.

Podľa Anaximandra sa vraj z neobmedzeného vylúčili nebesia a vôbec všetky svety, ktoré sú nesčíselné. Nebo sa v čínskej filozofii priraďuje k jangu.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.