Nebytie

je protiklad bytia

Nebytie (gr. ME ON, lat. non ens) je protiklad bytia.

Podľa Demokrita je to prázdno oddeľujúce atómy. Nebytie podľa Demokrita (a na rozdiel od Parmenida) jestvuje práve tak ako bytie.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.