Negatívne opytovanie

Negatívne opytovanie je asertívna technika, ktorá umožňuje bližšie upresniť kritiku, či previesť všeobecne vyslovenú kritiku na konkrétnejšiu formou upresňujúcich otázok, pričom na kritiku nereagujeme obranou, odvetou a ani popieraním. Negatívna asercia je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky.

Technika vedie oponenta k väčšej otvorenosti, keďže prejavujeme o jeho vyjadrenia záujem. Vychádza z asertívneho práva "robiť chyby — a byť za ne zodpovedný".

Je vhodná pri konštruktívnom prijímaní konštruktívnej kritiky. (Na rozdiel od techniky „súhlasu“, techniky Otvorené dvere, ktorá úspešne pomáha zvládať manipulatívnu kritiku.

Iné projektyUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • Ján Praško: Asertivita v partnerství