Nekonečný regres

Nekonečný regres (lat. regressus in infinitum) je návrat bez konca, bezvýchodiskový postup, pokračovanie do nekonečna, nedôjdenie k nijakému poslednému dôvodu.

Vo filozofii ide o neustále, do bezbrehej nekonečnosti idúce spätné pýtanie sa na príčinu príčiny (atď.). Pritom vystupuje problém začiatku, ktorý podľa Platóna nemohol vzniknúť, ak má byť začiatkom a nie už následkom niečoho.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.