Nemecká filozofia je filozofia Nemecka a/alebo Nemcov.

Nemci sa podieľali už na utváraní scholastiky, kedy písali po latinsky a so svojou filozofiou boli úzko spätý so západným, aristotelovsko-platónovsko-kresťanským myslením. Prvopočiatky filozofie, ktorú možno nazvať nemeckou, predstavuje tzv. ženská mystika (Frauenmystik).

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.