Nemocničná nákaza

Nemocničná nákaza, odborne nozokomiálna nákaza (skr. NN; gr. nosokomeion = nemocnica, nosos = choroba, komeo = starať sa) je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa s ohľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia.

Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť za nozokomiálnu považovaná len vtedy, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Na vzniku týchto infekcií sa podieľa prítomnosť určitých mikroorganizmov v nemocničnom prostredí, oslabenie organizmu chorobou a diagnostické a liečebné zásahy do organizmu (napr. operácia, cievkovanie). Najčastejšími vyvolávateľmi sú baktérie Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Rozdelenie upraviť

Triedenie nemocničných nákaz môže byť podľa výskytu na nešpecifické a špecifické NN, podľa pôvodu na exogénne NN a endogénne NN a podľa klinického prejavu.

 • podľa výskytu
  • nešpecifické NN sú infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo zdravotníckeho zariadenia, do ktorého boli prenesené (chrípka, salmonelóza), ich výskyt v zdravotníckom zariadení býva odrazom epidemiologickej situácie v príslušnom regióne.
  • špecifické NN vznikajú v nemocničnom prostredí v súvislosti s diagnostickými alebo liečebnými výkonmi. Tieto infekcie môžu byť dokonca špecifické aj pre určitý typ oddelenia (neurologické, novorodenecké, ortopedické). Vyznačujú sa špecifickým šírením, často vysokou odolnosťou pôvodcu, odlišnými prístupmi k predchádzaniu a liečbe oproti mimonemocničným nákazám.
 • podľa pôvodu
  • exogénne NN pochádzajú z prameňa, ktorý sa nachádza mimo pacienta (napr. zo vzduchu, plôch)
  • endogénne NN sú spôsobené vlastnou mikrobiálnou flórou pacienta a to zavlečením infekčného pôvodcu z kolonizovaného orgánu či slizničného povrchu do okolitých tkanív či do iného orgánu (napr. črevné mikroorganizmy do brušnej dutiny)
 • podľa klinického prejavu

Externé odkazy upraviť