Neobehaviorizmus

Neobehaviorizmus nadväzuje na behaviorizmus a modifikuje klasickú formulu, že reakcia je funkciou podnetu, vložením organizmu ako intervenujúcej premennej, čiže reakcia (správanie) je funkciou podnetu (podnetovej situácie) a organizmu (osobnosti).

Hlavní predstaviteliaUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.