Neolamarckizmus

Neolamrckizmus je smer evolucionizmu, podľa ktorého je evolúcia výsledkom fyziologických procesov. Neolamarckizmus popiera tvorivú úlohu výberu, uznáva vopred danú účelnosť organizmov.

Neolamarckizmus nadväzuje na učenie J. B. Lamarcka. Zdôrzňuje dedičnosť získaných vlastností a predurčenú účelnosť organizmov; evolučné teorie na základe prirodzeného výberu odmieta ako mechanistické.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.