Nepreplňovaný motor

Nepreplňovaný motor alebo motor bez preplňovania je podľa normy spoločné označenie pre skupinu piestových spaľovacích motorov s nasávaním a vyplachovaním.[1] Skupinu tvoria:

  1. motory s nasávaním - štvortaktné motory, ktorých valec sa plní pri tlaku nižšom ako je atmosférický,
  2. motory s vyplachovaním - dvojtaktné, zriedka štvortaktné motory, pri ktorých sa zvyšky spalín z valca odstránia čerstvou náplňou s pretlakom.

ReferencieUpraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972-1-19. 67 s. (česky)