Nevyhnutnosť je neodvratnosť udalostí alebo bezpodmienečná potrebnosť.

Podľa Kanta je nevyhnutnosť atribút vedeckého poznania, ktorý súvisí s priestorom, časom a kategóriami. Podľa Homéra je nevyhnutnosť Moira.

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.