Ničota

je neprítomnosť alebo opak bytia, nebytie

Ničota je neprítomnosť alebo opak bytia, nebytie.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.