Nicolas Bourbaki je pseudonym skupiny francúzskych matematikov, ktorá vznikla v Paríži z odchovancov École normale supérieure roku 1937 a ktorá sa od roku 1939 usilovala realizovať ideu Hilberta obsiahnuť rozličné matematické teórie z pozícií formálnej axiomatickej metódy. V mnohozväzkovom traktáte Éléments de mathématique, ktorý vychádza od roku 1939, rozpracúvajú formálny axiomatický systém, ktorý má obsiahnuť ak nie všetky, tak aspoň najdôležitejšie matematické odbory ako špeciálne aspekty všeobecnej koncepcie. Výklad je krajne abstraktný a formalizovaný, podáva sa iba logická kostra teórií.

Základom výkladu sú štruktúry, určované pomocou axióm, napr. štrukúry usporiadania, grupy, topologické štruktúry.

Výklad postupuje od všeobecného k zvláštnemu.

Klasifikácia matematiky podľa typov štruktúr sa do značnej miery odlišuje od tradičnej.

Zoznam literatúry

upraviť

Éléments de mathématique, 1939 an.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.