Nikiov mier bol mier uzatvorený r. 421 pred Kr. medzi Aténami a Spartou počas Peloponézskej vojny. Nazýva sa podľa jeho hlavného protagonistu aténskeho umierneného politika a vojvodcu, Níkia syna Nikeratova. Pretože sa k mierovej zmluve odmietli pripojiť najdôležitejší spartský spojenci bol veľmi neistý a vojnové akcie pokračovali v obmedzenejšom rozsahu. V roku 413 pred Kr. bolo aténske vojsko pod velením Nikia a Demosténa porazené pri Syrakúzach a samotný Níkias zavraždený. Koniec jeho mieru nastal skôr, keď Aténčania priamo pomoholi Argejčanom proti Lacedemončanom. Nikiov mier medzi Aténami a Spartou trval 6 rokov a 10 mesiacov, ale medzi inými mestami mal rozličnú dobu trvania. Napríklad Téby podpisovali s Aténami mierovú zmluvu vždy na desať dní. A Korint sa k nej ani nepridal. [1].

Referencie

upraviť
  1. Tukydides, Dejiny peloponézskej vojny, edícia Tatran z r.1985, preklad Peter Kuklica