Nikotínový acetylcholínový receptor

chemická zlúčenina

Nikotínový acetylcholínový receptor je membránový receptor patriaci do skupiny receptorov, ktoré sú súčasťou iónového kanála. Jeho aktivácia spôsobuje priepustnosť kanála pre sodík, menej pre draslík a čiastočne i pre vápnik. Prirodzeným aktivátorom je acetylcholín, kanál môžu zablokovať ióny horčíka a niektoré anestetiká.

Acetylcholín, prirodzený ligand tohto typu receptora

ŠtruktúraUpraviť

Skladá sa z viacerých podjednotiek, ktorých vzájomnou kombináciou vznikajú 3 základné typy (svalový, neuronálny a gangliový) s odlišnou štruktúrou.

ZdrojUpraviť