Nočné videnie je schopnosť vidieť a orientovať sa v priestore s nízkou úrovňou okolitého svetla. V technickom ponímaní je nočné videnie technológia, alebo zariadenie, ktoré umožňuje vidieť, pohybovať sa, alebo vykonávať inú činnosť v prostredí s nízkou hladinou zostatkového svetla, alebo v absolútnej tme (prostredí z nulovou hodnotou zostatkového svetla).

Nočné videnie ako technológiu zobrazenia možno rozdeliť do troch hlavných kategórii:

  • zosilnenie zostatkového svetla – pracuje na princípe zosilnenia množstva prijatých fotónov z rôznych prírodných zdrojov, ako napríklad svit hviezd, alebo svit Mesiaca
  • aktívna iluminácia – pracuje na princípe spojenia zosilnenia zostatkového svetla a zdroja aktívneho infra osvetlenia v spektre NIR (near infrared), alebo SWIR (short infrared)
  • termovízia, termo obraz – pracuje na princípe rozpoznania rozdielov v teplotách vyžarovaných z povrchu objektov a prostredia

Zintenzívnenie obrazu

upraviť

Zväčšuje množstvo prijatých fotónov z rôznych prírodných zdrojov, ako je svetlo hviezd alebo mesiaca. Príkladom takýchto technológií sú nočné okuliare a kamery so slabým osvetlením. Vo vojenskom kontexte sa zosilňovače obrazu často nazývajú "Low Light TV", pretože videosignál sa často prenáša na displej v riadiacom centre. Zvyčajne sú integrované do snímača, ktorý obsahuje detektory viditeľného aj infračerveného svetla, a prúdy sa používajú nezávisle alebo v režime fúzie v závislosti od požiadaviek danej misie.

Zosilňovač obrazu je zariadenie založené na vákuovej trubici (fotonásobič), ktoré dokáže generovať obraz z veľmi malého počtu fotónov (ako je svetlo z hviezd na oblohe), takže slabo osvetlenú scénu možno v reálnom čase zobraziť voľným okom prostredníctvom vizuálneho výstupu alebo uložiť ako údaje na neskoršiu analýzu. Hoci sa mnohí domnievajú, že svetlo je "zosilnené", nie je to tak. Keď svetlo dopadá na nabitú fotokatódovú dosku, elektróny sa emitujú cez vákuovú trubicu a dopadajú na mikrokanálovú dosku. To spôsobí, že obrazová obrazovka sa rozsvieti obrazom s rovnakým vzorom ako svetlo, ktoré dopadá na fotokatódu, a na vlnovej dĺžke, ktorú vidí ľudské oko. Je to podobné ako pri CRT televízoroch, ale namiesto farebných pištolí vyžaruje svetlo fotokatóda.

Hovorí sa, že obraz sa "zosilní", pretože výstupné viditeľné svetlo je jasnejšie ako prichádzajúce svetlo, a tento efekt priamo súvisí s rozdielom v pasívnych a aktívnych okuliaroch na nočné videnie. V súčasnosti je najobľúbenejším zosilňovačom obrazu zásuvný modul ANVIS, hoci na trhu je k dispozícii mnoho ďalších modelov a veľkostí. Nedávno americké námorníctvo oznámilo zámer obstarať dvojfarebný variant modulu ANVIS na použitie v kokpite leteckých platforiem.