Nosič funkcie

Nosičom reálnej funkcie f  je podmnožina jej definičného oboru, ktorá obsahuje všetky body x také, že f (x) ≠ 0. Konkrétne definície nosiča sa líšia v závislosti na štruktúre definičného oboru f.

DefiníciaUpraviť

Nech X je topologický priestor. Nosičom funkcie f : XR nazveme uzáver množiny  . Značí sa  .