Nosový sval

hlavný sval nosa

Nosový sval (lat. musculus nasalis) je hlavný sval nosa. Niektoré zdroje ho uvádzajú ako skupinu samostatných svalov.

Začína sa na juga alveolaria vonkajšieho rezáka a očného zuba a upína sa do chrupky nosového krídla a priehradky nosa. Jeho funkciou je zužovať nozdry.

Delí sa takto:

  • priečna časť (pars transversa musculi nasalis):
  • krídlová(?) časť (pars alaris musculi nasalis):