Noticka alebo drobnička je základný žurnalistický žáner, ktorý má podobu krátkej správy zväčša sa skladajúcej iba z jednej vety nasýtenej uvedenými faktografickými údajmi.

PríkladUpraviť

Medicína 21. storočia. Trojdňová medzinárodná konferencia o vplyve znečisťovania životného prostredia na ľudské zdravie sa počas víkendu konala v Lukove, okres Zlín. Zmyslom konferencie bolo podľa jej organizátorov okrem iného propagovať nové myšlienky a podnety na sústredené pôsobenie proti ohrozeniu svetovej populácie.[1]

DruhyUpraviť

U noticky rozlišujeme štyri druhy:

RozsahUpraviť

Vzhľadom na jej charakter krátkej správy má veľmi stručný rozsah, niekedy len jednu vetu (pozri fleš), ktorá telegraficky informuje.

ReferencieUpraviť

  1. Slančová, Daniela.: Praktická štylistika. Prešov, Slovacontact 1996. s. 140 ISBN 80-901417-9-X
  2. Mistrík, Jozef.: Štylistika slovenského jazyka. 2.vyd. Bratislava 1997