Nové slovo mladých

Nové slovo mladých bola literárna príloha týždenníka Nové slovo. Vznikla v roku 1978, vychádzala raz mesačne, viedol ju Vojtech Mihálik, neskôr Vojtech Kondrót. Výkonnou redaktorkou bola Oľga Feldeková. V Novom slove mladých debutovala veľká časť slovenských básnikov.