Novokynizmus je smer rímskej filozofie v období rímskeho cisárstva, ktorého zakladateľom (obnoviteľom) bol Dión Zlatoústy.

Novokynizmus predstavuje filozofizujúcu gnózu, ktorá sa zaoberá kozmickým spojením všetkých vecí, umením a eticko-právnou problematikou. Jej cieľom bolo vytvoriť v človeku vedomie kozmického spojenia so všetkým súcnom, a tým aj s božstvom.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.