Nukleoid (iné názvy: jadrový ekvivalent, ekvivalent jadra, nukleoplazmatická oblasť, centrálna oblasť) je oblasť v prokaryotickej bunke (spravidla v jej strede), ktorá obsahuje DNA. Je obdobou bunkového jadra eukaryotickej bunky. V skutočnosti ide o kruhový chromozóm, ktorý je 1000-krát dlhší ako prokaryotická bunka, preto býva poskrúcaný do slučiek. Prokaryotické jadro nikdy nie je ohraničené jadrovou membránou. Je tvorené len molekulou DNA a neobsahuje bielkoviny. Niekedy sa jadro prokaryotickej bunky označuje ako difúzne jadro alebo nepravé jadro.


DNA prokaryotickej bunky alebo vírusu sa nazýva genofor alebo prokaryotický či baktériový chromozóm.