Numerická matematika

(Presmerované z Numerická analýza)

Numerická matematika je odvetvie matematiky, ktoré vytvára efektívne metódy výpočtu a približného riešenia rôznych úloh, realizovateľné aj na počítači.