Občiansky zákonník

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva. Takýto zákonník existuje v mnohých krajinách, napr.:

Za občiansky zákonník možno čiastočne považovať aj Súdny zákonník pre svetských ľudí (Zakon sudnyj ljudem) od cyrilometodskej misie na Veľkú Moravu.