Obec s rozšírenou pôsobnosťou

Obec s rozšírenou pôsobnosťou (obec III. stupňa) a jej obecný úrad je medzičlánok prenesenej pôsobnosti štátnej správy medzi krajským úradom a obecným úradom v Česku.

Obvody obcí s rozšírenou pôsobnosťou

Obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou má oproti ostatným úradom niektoré oblasti pôsobenia navyše, a to nielen pre svoj vlastný, základný správny obvod, ale spravidla aj pre ďalšie obce v okolí.

Po zrušení okresných úradov prevzalo 1. januára 2003 podľa Zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (č. 314/2002 Sb.) približne 80 % ich pôsobnosti 205 obcí s rozšírenou pôsobnoťou. Zvyšok pôsobnosti zrušených okresných úradov prevzali naopak krajské úrady (napríklad činnosť dopravných úradov).

Vecné vymedzenie pôsobnosti upraviť

Obce s rozšírenou pôsobnosťou vykonávajú najmä následujúcu agendu:

  • evidencia obyvateľov
  • vydávanie cestovných a osobných dokladov, vodičských a technických preukazov
  • živnostenské oprávnenie
  • výplata sociálnych dávok
  • sociálno-právna ochrana detí
  • starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých
  • vodoprávne konanie, odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
  • štátna správa na úseku lesov, poľovníctva a rybárstva
  • doprava a cestné hospodárstvo (napr. evidencia motorových vozidiel, cestný správny orgán, evidencia bodov za priestupky v cestnej doprave)

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Obec_s_rozšířenou_působností na českej Wikipédii.