Objektívny idealizmus

Objektívny idealizmus je filozofický smer - jeden zo základných druhov idealizmu. Objektívny idealizmus zastáva stanovisko, že duch resp. ideálne je prvotné a hmota druhotná, odvodená alebo nejako závislá od ducha/ideálneho. Základom všetkého, čo existuje, je podľa objektívneho idealizmu objektívne, transcendentné vedomie, absolútny duch, svetový rozum a pod.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.