Oblasť (v európskych textoch označovaná aj ako región (v užšom zmysle) alebo zoskupenie krajov) je štatistická územná jednotka regionálnej úrovne druhého rádu (v európskej terminológii NUTS 2) na Slovensku.

Oblasti Slovenska

Oblasti sú:

  • Bratislavský kraj (SK01) - oblasť je vymedzená územím Bratislavského kraja,
  • Západné Slovensko (SK02) - oblasť je vymedzená územím Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho kraja,
  • Stredné Slovensko (SK03) - oblasť je vymedzená územím Žilinského kraja a Banskobystrického kraja,
  • Východné Slovensko (SK04) - oblasť je vymedzená územím Prešovského kraja a Košického kraja