Obliak alebo okruhliak (nevhodne valún[1][pozn 1]) je fragment horniny alebo minerálu s priemerom 2 až 256 mm. Obliaky tvoria klasty štrku, zlepencov a brekcii a nemusia byť preto nevyhnutne oblé ako to evokuje ich názov. Ak sa obliaky v usadenej hornine dotýkajú, označuje sa takáto textúra ako podporná stavba zŕn. Naopak ak sú utopené v základnej hmote (matrix) napríklad ílovitého, vápnitého alebo piesčitého zloženia, označuje sa daná textúra ako podporná stavba základnej hmoty.[6] V niektorých prípadoch môžu byť obliaky súčasťou gradačného zvrstvenia.

Dobre vytriedené obliaky na morskom pobreží

Obliaky vznikajú eróziou starších hornín, vyvretého, sedimentárneho aj metamorfného pôvodu. Obliaky sú zvyčajne opracované, čím sa odlišujú od ostrohranných klastov v brekcii. Obrúsenie obliakov je zvyčajne spôsobené transportom vo vode, kde do seba úlomky hornín narážajú a obrusujú sa. Vietor v súčasnej Zemskej atmosfére nedokáže trasportovať v suspenzii väčšie častice ako 1 mm a jeho schopnosť pohybovať v prízemných vrstvách väčšími časticami je malá.[7]

PoznámkyUpraviť

  1. Termín valún[2] uprednostňovali všetci významní slovenskí sedimentológovia ako napr. R. Marschalko[3], M. Mišík[4], J. Jablonský[5] a ďalší.

ReferencieUpraviť

  1. Kušnír, P., 1994, Terminologický stĺpček - Valún, okruhliak a obliak. Mineralia Slovaca, 26, 2, GEO 3
  2. Potfaj, M., 1997, Terminológia zlepencových klastov. Mineralia Slovaca, 29, 6, GEO 27
  3. Marschalko, R., 1986, Vývoj a geotektonický význam kriedového flyšu bradlového pásma. Veda, Bratislava, 137 s.
  4. Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1985, Historická a stratigrafická geológia. Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava, 570 s.
  5. Jablonský, J., 1978, Príspevok k poznaniu albu zliechovskej série Strážovských vrchov. In Vozár, J. (Editor) Paleogeografický vývoj Západných Karpát. Konf. Symp. Sem., GÚDŠ, Bratislava, s. 175–187
  6. Kukal, Z., 1985, Návod k pojmenovávaní a klasifikaci sedimentů. Terminologická příručka. Ústřední ústav geologický, Praha, s. 26
  7. Nichols, G., 2009, Sedimentology and stratigraphy. Wiley-Blackwell, Chichester, 419 s.