Obrazová frekvencia

Obrazová frekvencia (iné názvy: snímková frekvencia, obrazový kmitočet, snímkový kmitočet) je počet celých jednotlivých obrázkov (obrazov, snímok; angl. frames) zobrazených, zaznamenaných alebo prenesených za sekundu.[1] Jednotka tejto veličiny sú obrázky sa sekundu alebo snímky za sekundu (angl. frames per second), skr. fps alebo FPS, alebo (ekvivalentne) hertz, skr. Hz. Človek pri rýchlom striedaní obrazov vníma ich sled ako plynulý dej spôsobený doznievaním obrazu.

V kontexte metódy (režimu) tzv. prekladaného riadkovania (t. j. keď sa celá snímka zobrazí tak, že sa najprv zobrazí jedna polsnímka a potom druhá polsnímka) v televízii či videu sa obrazovou frekvenciou (resp. synonymá) myslí obyčajne frekvencia nie celých snímok (angl. frames), ale polsnímok (angl. fields), t. j. 50 Hz v takom kontexte znamená 50 polsnímok za sekundu, t. j. 25 celých snímok za sekundu.

Klasický film má 24 fps (resp. Hz), t. j. 24 celých snímok (obrázkov, obrazov) za sekundu.

ReferencieUpraviť

  1. Robinson, M.: Dictionnaire de technologie numérique: anglais-français, français-anglais, 2004