Obrobok

V procese obrábania ho nazývame aj polovýrobok

Obrobok je obrábaný alebo už obrobený predmet.

V procese obrábania ho nazývame aj polovýrobok, a po výstupe z procesu sa nazýva súčiastka. Na obrobok v procese obrábania pôsobíme racionálnou silou kombináciou stroja, nástroja a prípravku. Mení svoje rozmery, tvar a postupne je pretvárnený na súčiastku.

Model obrobku:

  • opis na základe objemových elementov (valec, hranol, ....)
  • opis na základe plošných prvkov (napr. čelná plocha, valcová plocha, ....)
  • opis na základe kontúr