Observačný plán

Observačný plán v triangulácii je grafický prehľad trigonometrických smerov, ktoré majú byť zmerané.