Observačný termín

Observačný termín je termín, ktorého denotát je prístupný zmyslom, pozorovaniu, experimentálnym prístrojom a pod…

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.