Obytná miestnosť

Obytná miestnosť je podľa Stavebného zákona miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.