Ochotnícky divadelný súbor Poľana

Ochotnícky divadelný súbor Poľana v obci Sedlice (okres Prešov) je slovenský amatérsky divadelný súbor, ktorého začiatky siahajú až do roku 1918 kedy vznikla 1. Československá republika. Za pomoci vtedajších učiteľov bol pri Osvetovej besede založený prvý divadelný ochotnícky krúžok.

ČinnosťUpraviť

V tom čase bolo v Sedliciach zvykom, nacvičovať divadelné predstavenie k Vianociam, Veľkej noci a na Rusadle. Sedličania svoje prvé predstavenia hrávali v priestoroch vtedajšej národnej školy. Prvé stále javisko bolo postavené v budove novostavby kultúrneho domu, ešte počas Slovenského štátu okolo roku 1940. Prvú scénu v tejto budove a prvé kulisy urobil maliar Michal Kimak, ktorý v tom čase pôsobil v Štátnom divadle v Košiciach, ale rodákom bol zo Suchej Doliny. Prvá hra, ktorá sa hrala v prvom kultúrnom dome na novom javisku v Sedliciach, bola operetka Jozefka z malej krčmičky. Po druhej svetovej vojne sa súbor nazýval Divadelný krúžok Poľana Sedlice.

RepertoárUpraviť

Nacvičovali sa najmä hry Ferka Urbánka a vtedajšia slovenská klasika.

LiteratúraUpraviť

  • Kaľavský,M.: Kamenistá cesta, Vydal Prešovský hudobný spolok Súzvuk, r. 2004
  • Kotulič,J.: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, r.2007