Oddiel (iné názvy: diskový oddiel, oblasť, segment, partícia; angl. partition) je logická časť pevného disku, s ktorou je možné nezávisle manipulovať. Diskové oddiely môžu byť rôzne naformátované a obsahovať rôzne operačné systémy.

Príklad rozdelenia pevného disku pre Windows a Linux

Rozdelenie fyzického disku na logické oddiely býva uvedené v partition table, ktorá sa nachádza na prvom sektore disku (tzv. master boot record – hlavný spúšťací záznam). Najčastejšia verzia umožňuje štyri záznamy, v prípade väčšieho počtu diskových oddielov na jednom médiu je možné v hlavnej tabuľke odkázať na tzv. rozšírený diskový oddiel (extendend partition), na ktorého začiatku sa opäť nachádza MBR s ďalšou tabuľkou, v ktorej je uvedené rozdelenie extended partition na ďalšie oddiely.