Odorizácia

Odorizácia je pridávanie páchnucich látok do plynov (napr. na varenie, kúrenie) ku signalizácii úniku týchto plynov, keďže samotný plyn je bez vône (zápachu), prípadne je ťažko detegovateľný.

Výhoda spočíva v zistení úniku plynu pri poruche vedenia, prípadne pri zhasnutí plameňa, napr. v kuchyni pri varení, čím sa predchádza nebezpečenstvu výbuchu.