Ofeltes alebo Ofeltés (starogr. Ὀφέλτης – Ofeltes/iný prepis Ofeltés, lat. Opheltes) je v gréckej mytológii malý syn nemejského kráľa Lykourga a jeho manželky Eurydiky.

Malého Ofelta škrtí had, Denkmäler des klassischen Altertums. 1888

Jeho opatrovateľkou bola Hypsipylé, bývalá kráľovná na ostrove Lemnos, dcéra tamojšieho kráľa Thoanta. Keď lemnijskí muži húfne opúšťali svoje manželky a odchádzali za ženami na pevninu, všetky ženy podľa dohody svojich mužov povraždili, jediná kráľovná Hypsipylé ušetrila svojho starého otca v truhlici, spustenej na more. Za túto zradu ju ostatné ženy predali do otroctva a tak sa stala opatrovateľkou maličkého Ofelta.

Počas jednej prechádzky ju na lúke stretli vojaci, ktorí tiahli do vojny „siedmich proti Tébam“ a požiadali ju o vodu, pretože všetky pramene v okolí na príkaz najvyššieho boha Dia nymfy zasypali. Hypsipylé preto položila dieťa na zem a odišla vojakom ukázať ukrytý lesný prameň. Len čo však odišli, vyliezol obrovský had a ovinul sa okolo Ofelta, na jeho krik okamžite pribehli vojaci i kráľ Lykourgos so svojou manželkou, ale bolo už neskoro, chlapec bol mŕtvy.

Kráľ chcel hneď pestúnku na mieste zabiť, ale zabránil mu v tom jeden z vojakov, hrdina Tydeus. Na Ofeltovu počesť potom usporiadali vojenské hry, ktoré sa neskôr stali základom pre slávne nemejské hry. Avšak podľa iných zdrojov tieto hry založil hrdina Herakles potom, čo premohol nemejského leva.

Odraz v umení

upraviť
  • Ofeltova smrť bola v antike častým motívom výzdoby gréckych váz.
  • Jedno z najlepších jeho zobrazení je zachované na reliéfe z 1. stor. pred Kr. dnes v Kapitolskom múzeu v Ríme.