Ohýbanie (tvárnenie)

Ohýbanie je tvárnenie, pri ktorom sa materiál na vonkajšom polomere ohybu naťahuje a vo vnútornom polomere sa stláča.

Kovy ohýbame najmä za studena (do hrúbky 4 mm).

Postup pri ohýbaní drôtov upraviť

  • Drôty s priemermi do 1 – 1,5 mm ohýbame ručne:
1. Pilníkom zarovnáme jeden koniec vyrovnaného drôtu, od neho nanesieme rozmery obrysovacou ihlou. Musíme zohľadniť množstvo materiálu potrebné na ohyb;
2. Podľa tvaru ohybu použijeme náradie:
- na ostré ohyby – kliešte s plochými čeľusťami, prípadne kombinované kliešte,
- na ohýbanie a tvarovanie do oblúkov – kliešte s oblúkovými čeľusťami
  • Drôty s priemermi od 1,5 do 8 –10 mm ohýbame ručne:
1. Postup obrysovania rovnaký ako pri s menším priemerom;
2. Potom postupujeme v závislosti od ohybov:
- na ostré ohyby použijeme zverák, ochranné vložky čeľustí zveráka, drevené kladivo (3 – 5 mm), kladivo z farebných kovov alebo zámočnícke kladivo (vyše 5 mm), uholnicu alebo uhlomer;
- na oblé ohyby rovnaké náradie a pomôcky a tvarové podložky požadovaných rozmerov (rúrky, profily).

Postup pri ohýbaní plechov upraviť

 
Ohýbanie kovu v lise
  • Na ohýbanie tenkých plechov do hrúbky 0,5 – 0,7 mm, ale i plechov do hrúbky 2 – 3 mm používame rovnaké pomôcky aj náradie ako pri ohýbaní drôtov.

Odlišnosti:

a) treba vopred premyslieť poradie ohybov;
b) pri ohýbaní tenkých plechov možno predhnúť rukami plech vo zveráku pomocou hranolčeka z dreva a potom ohyb dokončiť dreveným kladivom;
c) ploska kladiva dopadá čo najbližšie k čiare ohybu;
d) pri ohýbaní širších plechov ako čeľuste zveráka používame prídavné predĺžené čeľuste.


Lámaniu a prasknutiu drôtov a plechov pri ohýbaní predchádzame tým, že namiesto ostrých ohybov volíme mierne zaoblenia.