Ohnisko požiaru je poloha hlavného (zdrojového) priestoru horenia pri požiari,[1] iniciačné miesto požiaru. Lokalizácia[pozn 1] ohniska požiaru sa vykonáva v rámci prieskumu po príchode na miesto zásahu. Určenie ohniska požiaru je niekedy možné až po obhliadke požiaroviska, na základe zaistených stôp a príp. výpovedí svedkov.

Poznámky Upraviť

  1. Vo význame určenia polohy (nezamieňať s lokalizáciou požiaru, čo je hasičský termín pre zamedzenie šírenia požiaru)

Referencie Upraviť

  1. STN ISO 8421-8 (92 0002): 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.