Okresné futbalové súťaže na Slovensku

Okresné futbalové súťaže riadia okresné futbalové zväzy, ktoré spadajú pod regionálne futblové zväzy (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ). Medzi súťaže na okresnej a zväčša amatérskej úrovni patrí niekoľko súťaží pod každým regionálnym futbalovým zväzom. Počty súťaží sú následovné:

  • ObFZ Bratislava (2 súťaže)
  • ZsFZ (12 súťaží)
  • SsFZ (11 súťaží)
  • VsFZ (13 súťaží)