Oldies je všeobecné označenie používané hlavne v Spojených štátoch na označenie hudobného formátu, ktorý bol populárny hlavne v 50-tych, 60-tych, 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia. Oldies zahŕňa hlavne žánre R&B, pop a rock. Country, klasika, jazz a podobné formáty obyčajne nie sú považované za oldies.