Onkologický ústav sv. Alžbety

Onkologický ústav sv. Alžbety je neštátne zdravotnícke zariadenie. Venuje sa realizácii klinických skúšaní nových liečiv u onkologicky chorých pacientov, s cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby. Zúčastňuje sa biomedicínskych výskumov, slúžiacich na získavanie a overovanie nových medicínskych poznatkov, participuje na grantových projektoch Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Venuje sa aj riešeniu grantových projektov Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, ako aj inovatívnej liečbe kmeňovými bunkami.

Vznikol 1. októbra 1994 so sídlom v Bratislave na Heydukovej ulici.[1]

Referencie upraviť

  1. Poslanie NOÚ / História [online]. NOÚ, [cit. 2017-06-22]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť