Online katalóg knižnice

(Presmerované z Online katalóg)

Online katalóg knižnice (angl. skratka OPAC - Online Public Access Catalog) je sprístupnenie informácií o fonde knižnice prostredníctvom počítača. Online katalóg môže byť sprístupnený iba v knižnici pre čitateľov knižnice na intranete, alebo verejne pre všetkých na internete.

Externé odkazy

upraviť