Opaskovce je v starších deleniach živočíchov trieda obrúčkavcov zahrnujúca dnešné triedy máloštetinavce a pijavice.