Optatam Totius

Optatam Totius, dekrét o kňazskej výchove, je dokument, ktorý vznikol počas Druhého vatikánskeho koncilu. Prijatý bol 2 318 hlasmi proti 3 hlasom biskupov a vyhlásený pápežom Pavlom VI. 28. októbra 1965.