Oracle (databázový systém)

Oracle je systém riadenia bázy dát (Oracle database management systemDBMS), moderný multiplatformový databázový systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým výkonom a jednoduchou škálovateľnosťou. Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle Corporation.

Aktuálna verzia je Oracle Database 12c. Podporuje nielen štandardný relačný dopytovací jazyk SQL podľa normy SQL92, ale aj proprietárne firemné rozšírenie Oracle, napríklad na hierarchické dopyty, imperatívny programovací jazyk PL/SQL rozširujúci možnosti vlastného SQL. V tomto jazyku je možné tvoriť uložené procedúry, používateľské funkcie, programové balíky a spúšťať triggery. Podporuje i objektové databázy a databázy uložené v hierarchickom modeli dát, ako napríklad XML databázy a jazyk XSQL.

Fyzické a logické členenie upraviť

Databázový systém Oracle obsahuje prinajmenšom jednu inštanciu aplikácie s možnosťou ukladania dát. Inštancia obsahuje súbor procesov operačného systému a pamäťových štruktúr, ktoré vzájomne spolupracujú s úložiskom dát. Typické procesy zahŕňajú PMON (monitorovanie procesov) a SMON (monitorovanie systému).

Používatelia Oracle databáz odkazujú na pamäťovú štruktúru servera ako SGA (System Global Area - globálna oblasť systému). SGA spravidla uschováva informácie ako buffery dát, SQL príkazy a užívateľské informácie. Okrem úložného miesta dát, databáza pozostáva aj z on-line redo logov (ktoré uchovávajú históriu transakcií). Procesy ich môžu archivovať do tzv. off-line redo logov, ktoré poskytujú akýsi základ (keď je to nutné) pre obnovu dát a pre rôzne formy reprodukcie dát.

Oracle RDBMS ukladá dáta logicky – vo forme tabuľkového priestoru a fyzicky – vo forme dátových súborov. Tabuľkový priestor môže obsahovať rôzne typy pamäťových segmentov, napríklad dátové segmenty, indexové segmenty, atď. Segmenty následne tvoria jeden alebo viac úsekov. Úsek zahŕňa skupiny súvisiacich dátových blokov. Dátové bloky tvoria základnú jednotku úložného priestoru dát. Na fyzickej úrovni, dátové súbory obsahujú jeden alebo viac dátových blokov.

Systémové tabuľky obsahujú dátový slovník a často indexy a clustery. (Dátový slovník obsahuje špeciálnu kolekciu tabuliek, ktoré obsahujú informácie o všetkých užívateľských objektoch v databáze). Od verzie 8i, Oracle RDBMS tiež podporuje „lokálne spravované“ tabuľky, ktoré môžu uchovávať informácie o spravovaní miesta v ich vlastných hlavičkách, radšej než v systémových tabuľkách. Oracle DBMS môžu uchovávať a spúšťať uložené procedúry a funkcie v rámci seba. PL/SQL (Vlastné procedurálne rozšírenie Oracle pre SQL), alebo objektovo-orientovaný jazyk Java môže poskytovať programovacie štruktúry pre ich písanie.

Schémy upraviť

Konvencie databáz Oracle sa odvolávajú na definované skupiny vlastníckych práv (všeobecne asociované s „užívateľským menom“) ako schémy.

Väčšina inštalácií Oracle databáz tradične prichádza s prednastavenou schémou, ktorá sa nazýva SCOTT. Po inštalácii sa nastavia vzorové tabuľky, užívateľ sa vie pripojiť k databáze s užívateľským menom „scott“ a heslom „tiger“. Meno scott schémy má pôvod v mene Bruce Scott – jedného z prvých zamestnancov v Oracle (potom Softvérových vývojových laboratóriách), ktorý mal kocúra s menom Tiger.

Iné prednastavené schémy zahŕňajú:

 • SYS (základné jadro databázových štruktúr a nástrojov)
 • SYSTEM (rozšírené jadro databázových štruktúr a utilít, ako aj privilegovaný účet)
 • OUTLN (využiteľný pre ukladanie metadát)
 • BI,IX,HR,OE,PM , SH (rozšírené vzorové schémy obsahujúce viac dát a štruktúr ako staršia SCOTT schéma)

Funkcie v Oracle upraviť

Na rozdiel od čisto definovaných možností databázy, databáza Oracle môže obsahovať polo autonómne softwarové pod systémy ktorá sú spoločnosťou Oracle niekedy označované ako akési funkcie, vo význame rozdielom od normálneho použitia tohto slova. Takýmito “funkciami” môžu byť napr.:

 • Automatic Workload Repository (AWR) - táto služba poskytuje možnosť sledovať inštalácie Oracle od verzie 10.
 • Clusterware
 • Data Agregation and Consolidation
 • Data Guard

Data Pump príslušenstvo ktoré pomáha pri importovaní a exportovaní dát a metadád medzi databázami.

 • Oracle_Flashback pre selektívne obnovenie dát a pre rekonštrukciu.
 • iSQL*Plus rozhranie Oracle databázy založené na internetovom prehliadači.
 • Oracle-managed files (OMF) “funkcia” umožňujúca automatické pomenovávanie, vytváranie a mazanie dátových súborov na úrovni operačného systému.
 • Recovery Manager (RMAN) je určený na zálohovanie a obnovu databázy.
 • SQL*Plus program založený na CLI technológii ktorý umožňuje užívateľovi pracovať s Oracle databázou prostredníctvom SQL a PL/SQL príkazov.

Samostatné nástroje upraviť

Rôzne nástroje adresy špecifické prostredia alebo špecifické požiadavky trhu. Vyvíjanie aplikácii často prebieha v Jave (Použitím Oracle JDeveloper) alebo prostredníctvom PL/SQL(Použitím napríklad Oracle Forms a Oracle Reports). Spoločnosť Oracle odštartovala zavádzanie prostredí, v ktorých je použitý sprievodca, aby umožnila ľudom, ktorí nie sú programátormi, vytvárať jednoduché aplikácie.

Oracle SQL Developer, voľne dostupný grafický nástroj na vývoj databáz, umožňuje vývojárom prehliadať objekty databázy, spúšťať SQL štruktúry a SQL skripty. Editovať a debugovať PL/SQL štruktúry.

Edície upraviť

Na základe rôznych verzií Oracle database management software, firma Oracle členila ich produkty na zaklade edícií- kvôli marketingových a licenčných dôvodov. Teda firma Oracle ponúka:

 • Enterprise edícia (EE) zahŕňa viac možností ako "Standard Edition", hlavne vo výkone a bezpečnosti. Firma Oracle licencuje ich produkt na základe užívateľov alebo procesorov, typické pre servery ktoré bežia na 4 alebo viacerých CPU. EE nemá žiadne pamäťové limity a dokáže využiť zhlukovanie pomocou ORACLE RAC software
 • Standard Edition (SE) obsahuje funkcionalitu základnej databázy. Spoločnosť oracle licencuje ich produkt na základe používateľov alebo procesorov, typické pre servere bežiace od jedného do štyroch CPU. Pokiaľ sa prekročí počet 4 cpu na na SE je potrebné prejsť na Enterprise edíciu. SE nemá žiadne pamäťové obmedzenia, a dokáže využiť zhlukovanie pomocou ORACLE RAC
 • Standard Edition One predstavila s Oracle 10g, s niektorými doplnkovými obmedzeniami. Môže sa používať na systémoch s jedným alebo dvoma CPU. Nemá žiadne pamäťové obmedzenia.
 • Express Edition bola uvedená v roku 2005, bola ponúknutá na distríbuciu na Windows alebo linuxové platformy. Podpora pre túto verziu prichádza exkluzívne cez on-line fóra, teda nie je ponúkaná zo strany Oracle.
 • Oracle Personal Edition ponúka funkcionalite "high end" Enterprise Edition ale je licencovaná pre jedného užívateľa prevádzkujúceho na osobných pracovných staniciach.
 • Oracle Database Lite určený na mobilné zariadenia. Databáza, čiastočne umiestnená na mobilných zariadeniach, dokáže sa synchronizovať s serverovou inštaláciou

Podporované platformy upraviť

Pred vydaním Oracle9i, firma portovala jadro databázy na rôzne variácie platfôrm. Nedávno, firma Oracle sa upevnila na menší dosah systémových platform.

V októbri 2008, Oracle podporovala nasledúje operačné systémy a hardvérove platformy pre Oracle Database 10g

Používanie databázy Oracle upraviť

Užívatelia databáz Oracle môžu pristupovať na online dokumentáciu, internetovú stránku technológií Oracle a na Usenet diskusnú skupinu počítačových databáz Oracle. Technické stránky poskytujú stiahnutie plne podporovaného softwéru. Zmluvní užívatelia Oracle, môžu využívať stránku Metalink (vyžaduje prihlásenie). Môžu sa tiež obracať na webovú stránku Oracle FAQ predtým než napíšu otázky na fóra, "mailing lists" užívateľov a podobne. Taktiež sa môžu prihlásiť na adresu asktom.oracle.com pre posielanie a získavanie odpovedí od Thomasa Kyte, viceprezidenta spoločnosti Oracle a autora mnohých kníh Oracle zahrňujúc "Expert One-On-One Oracle (ISBN 1-59059-525-4)".

Medzi začínajúcimi užívateľmi bola inštalácia Oracle RDBMS na systémy Linux pokladaná za ťažkú. Spoločnosť Oracle tak poskytla nové verzie pre mnohé populárne distribúcie Linuxu s úsilím minimalizovať inštalačné nároky, okrem stupňa technického pokroku požadovaného pre inštaláciu databázového servera.

Externé odkazy upraviť